Zápis do MŠ

Milí rodiče,

Termín odevzdání žádostí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy na školní rok 2020/2021se s ohledem na mimořádnou situaci nově stanovuje od 5. do 12. května 2020.

Žádosti je možno zajistit formou ELEKTRONICKÉHO PŘEDZÁPISU – odkaz a postup naleznete níže. 

Nutnou přílohou k žádosti o přijetí bude čestné prohlášení k očkování dítěte a kopie očkovacího průkazu.

Těším se na Vás.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je EP_letak_pro_zakonne_zastupce-724x1024.jpg.

INFORMACE K ELEKTRONICKÉMU PŘEDZÁPISU 2020

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít elektronického předzápisu na webu zde

Tento web Vás provede zápisem a navede Vás, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře). V den řádného zápisu pak přijďte s vytisknutou žádostí, vyjádřením lékaře, rodným listem Vašeho dítěte a Vaším průkazem totožnosti do mateřské školy.

Tím, že všechny potřebné údaje budeme mít již k dispozici, a tím, že si také můžete zarezervovat čas, kdy k zápisu dorazíte, bude celý průběh zápisu komfortnější a mnohem rychlejší.

S pozdravem
Lenka Vaculíková
ředitelka MŠ