Akce školky

Září  
9.9.2021 ZVÍDÁLEK – akce pro děti s povinnou předškolní docházkou – Výlet do kukuřičného bludiště (Brno-Kníničky)
14.9.2021

Divadlo v MŠ
„Proč když píská každý svišť, nepíská svišť Pišť“?
70,-/dítě

Říjen  
20.10.2021 Den stromů – dopolední program pro děti v MŠ.
26.10.2021

Podzimní tvoření s rodiči – 
Odpolední tvoření s rodiči na SHM Klub-Oratoř 
od 16:00 do 18:00 hod. 

Listopad  
6.11.2021 Podzimní bazárek na Rychtě – ve spolupráci s Mezigeneračním centrem Újezd u Brna
8.-12.11.2021

Drakiáda
týden s draky, dopolední program pro děti v MŠ

16.11.2021

Divadlo v MŠ
„O Princi z knížky“

25.11.2021

Zamykání zahrady
Dopolední program pro děti

Prosinec  
13.-17.12.2021

ZRUŠENO!!! Vánoční posezení s rodiči.

Vánoční Jarmark
více informací na dveřích MŠ/FB stránkách a ve Vašich emailech. 

21.12.2021 ZVÍDÁLEK – akce pro děti s povinnou předškolní docházkou – Adventní Brno
   
Leden  
28.1.2022 Mobilní planetárium v MŠ
Únor  
16.2.2022 Karneval v MŠ – 9:30-11:00 třída Pomněnek
25.2.2022

ZVÍDÁLEK – akce pro děti s povinnou předškolní docházkou
„Tluče Bubeníček“ – koncert v besedním domě v Brně -9:00 hod. 

28.2.2022 ECO Pohádka – O třídění odpadu.
Březen  
  Besedy v knihovně v Újezdě – podle epidemiologické situace, termín bude upřesněn vždy v jednotlivých třídách. 
 

ZVÍDÁLEK – akce pro děti s povinnou předškolní docházkou
Výlet do knihovny Jiřího Mahena v Brně – termín bude upřesněn.

24.3.2022

Den vody a meteorologie – dopolední program v MŠ od 9:30 hod.

v týdnu 14.-23.3.2022

Vynášení Moreny, přivítání jara – přesný termín bude upřesněn. 

Duben  
5.4.2022

Velikonoční tvoření – odpolední akce v MŠ pro rodiče s dětmi. Čas bude upřesněn.

11.-15.4.2022

Preventivní bezpečnostní program pro děti – termín bude upřesněn.

20.4.2022

ZVÍDÁLEK – Keramika na Oratoři – dopoledne.

22.4.2022 

Den Země – dopolední program pro děti v MŠ

29.4.2022

Pálení čarodějnic – akce pro rodiče s dětmi, odpoledne na zahradě v MŠ (přesný čas bude upřesněn).

Květen

 

8.5.2022

Den matek – vystoupení pro maminky – bližší informace budou upřesněny.

14.5.2022

Bazárek v MŠ – celodenní akce na zahradě MŠ.

23.-27.5.2022

Škola v přírodě – pouze pro přihlášené předškolní děti – Halův mlýn- Vysočina

Červen

 

1.6.2022

Den dětí – dopolední program na zahradě MŠ.

6.-17.6.2022

Výlety tříd – podrobné informace budou upřesněny. 

23.6.2022

Zahradní slavnost s pasováním předškoláků