Akce školky

Leden  
17.1.2023 Mobilní planetárium – dopolední výukový program o vesmíru v planetární kopuli.
Únor  
21.2.2023 Karneval v MŠ – dopolední program pro děti v MŠ
Březen  
9.3.2023 Divadlo pana Hrubce v MŠ
22.3.2023 Den vody a meteorologie
 23.3.2023 návštěva knihovny – třída fialky a sedmikrásky
23.-24.3. 2023 Noc s Andersenem  – spaní předškolních dětí v MŠ
24.3. 2023 Vítání jara – vynášení Morany
Duben  
4.4. 2023 Velikonoční tvoření v mateřské škole – odpoledne pro rodiče s dětmi
13.4.2023 Den otevřených dveří v mateřské škole
22.4.2023 Den Země – dopolední program pro děti
 28.4.2023 Pálení čarodějnic v MŠ – odpolední akce pro rodiče s dětmi a veřejnost
Květen  
 5.5.2023 Dobročinný prodejní bazárek v MŠ – informace budou upřesněny
14.5.2023 Den matek
22.-26.5.2023 Školka v přírodě pro přihlášené děti (pro děti s povinnou předškolní docházkou)
Červen v průběhu června budou upřesněny termíny třídních výletů
22.6.2023 Zahradní slavnost spojená s pasováním předškoláků