O školce

Mateřská škola Újezd u Brna se nachází v klidném a tichém prostředí města poblíž základní školy. Školka je obklopena velkou zahradou a nedaleko se ní se nachází Stará hora, dva parky, rybník a vodní plocha Šmoldus.

Mateřská škola je rozdělena na dvě části – novou a starší část. Starší část budovy Mateřské školy Újezd u Brna byla postavena v roce 1986 pro účel předškolního vzdělávání. Je rozdělena spojovací chodbou na dvě části. V hlavní budově jsou umístěny čtyři prostorné třídy (dvě v přízemí a dvě v patře) s vlastní šatnou, toaletami, umývárnou, kabinety a kuchyňkou (výdejnou) u každé z této tříd. Dále v této budově můžeme najít i malou prádelnu, kabinet domovnice, šatny zaměstnanců, kabinet s počítačem a tiskárnou pro potřeby zaměstnanců, případně slouží jako učebna pro návštěvy docházejících logopeda.

V druhé budově za spojovací chodbou je umístěna vlastní školní kuchyně, kancelář vedoucí školní jídelny, ředitelna, sklady potravin a kotelna.

V roce 2014 byla z dotačního titulu přistavěna nová třída. Tato přístavba tvoří prostornou a prosvětlenou třídu.

Ve spojovací chodbě naleznou rodiče všechny veřejné dokumenty a informace, které by je mohly k pobytu zajímat.

Kapacita školy je 125 dětí. Od školního roku 2008/2009 nastaly změny a byla zřízena předškolní třída. V současnosti jsou v mateřské školy dvě třídy určeny pro děti s povinnou předškolní docházkou a tři třídy pro děti věkově mladší.

Mateřská škola Újezd u Brna se zaměřuje především na výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Snaží se vycházet z životní reality dětí a vést děti k učení pomocí prožitku. Do svého vzdělávacího programu zahrnuje především prvky enviromentálnf výchovy, ale nejsou opomenuty také složky sociální, pohybové, výtvarné a hudební. V rámci rozvoje osobnosti dítěte se paní učitelky snaží o maximální individuální přístup u dětí.

Základem pro další a lepší práci s dětmi je úzká spolupráce s rodiči a cílem do budoucna je zejména tuto komunikaci a spolupráci upevnit a dále rozvíjet pomocí společných aktivit s rodiči.

Ve školce jsou nabízeny další aktivity, které navazují a doplňují školní vzdělávací plán.

V rámci společné spolupráce se ZŠ probíhají ve II. pololetí Edukativně stimulační skupiny pro děti, které čeká nástup k povinné školní docházce, dále také prohlídka základní školy.

Mezi další pravidelné akce patří například plavecký výcvik v Blučině a spolupráce s DPS Újezd u Brna nebo knihovnou.