Režim dne

Provoz mateřské školy
Provoz mateřské školy je celodenní od 6:15 – do 16:30 hodin. V 8:30 se škola z bezpečnostních důvodů uzamyká – při pozdějším příchodu do mateřské školy, rodičům po zazvonění otevře zaměstnanec školy. Zákonní zástupci jsou povinni si dítě vyzvednout tak, aby mohla být škola v 16:30 uzamčena.
Děti, které dochází do MŠ pouze na docházku polodenní, si rodiče vyzvedávají v době od 12:15 do 12:30 hodin. Při docházce celodenní si rodiče vyzvedávají od 14:30 hodin.
Od 6:15 hod. se děti schází ve 2. třídě – PAMPELIŠKY, kde si od 7:00 hodin děti přebírají jejich kmenové paní učitelky a odchází do svých tříd.
Rodiče mohou děti přivádět do MŠ 8:30 hodin ( s povinnou předškolní docházkou do 8:00
hodin) – výjimečně, po předchozí domluvě s učitelkou může být stanoven i pozdější příchod, v
případě, že tím rodiče nenaruší vzdělávací proces třídy).

 

 
Režim dne
6:15 – 6:15 PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ (do 8:00 děti s povinnou předškolní docházkou) – VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST NA JEDNOTLIVÝCH TŘÍDÁCH.
8:45 – 9:15 SVAČINKA
9:15 – 9:30 PŘÍPRAVA NA POBYT VENKU
9:30 – 11:30 POBYT VENKU
11:30 – 11:45 PŘÍPRAVA NA OBĚD
11:45 – 12:15 OBĚD
12:15 – 14:00 ODPOLEDNÍ KLID, SPÁNEK, RELAXACE A KLIDOVÉ ČINNOSTI
14:00 – 14:30 SVAČINKA
14:30 – 16:30 ODPOLEDNÍ ČINNOSTI, VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MŠ
 

 

Režim dne je orientační, může se flexibilně přizpůsobovat individuálním situacím.