Jídelna

Stravování dětí v průběhu dne poskytuje školní jídelna mateřské školy.        Vedoucí školní jídelny je paní Iva Husáková.

Při náhlém onemocnění je možné si obědy vyzvednou od 11:00 do 11:30 u zadního vchodu jídelny (tato možnost je pouze první den nepřítomnosti, na další dny musí být dítě odhlášeno).

Dítě může fyzicky pobývat v mateřské škole pouze pokud má hlášenou stravu.

Po celou dobu pobytu je dětem zajišťován pitný režim – mají k dispozici čaj, vodu, nebo ovocné mošty, šťávy atp.

Prosíme rodiče, aby své děti odhlašovali ze stravy telefonicky na čísle 544 224 204 , nebo na mailu: stravnemsujezd@seznam.cz vždy do 10:30, den předem.
 
Odhlásit ze stravného můžete děti také přes internetové stránky zde. 

Stravné se platí buď hotově každou první středu v měsíci v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo převodem na účet číslo: 27-5828670277/0100

Cena stravného
1) Děti 3-6 let – 0,5 porce    
Polodenní docházka (ranní svačinka a oběd) 8+16 = 24 530 Kč
Celodenní docházka (ranní svačinka, oběd, odpolední svačina) 8+16+7 = 31 680 Kč
2) Děti 7-10 let – 0,7 porce    
Polodenní docházka (ranní svačinka a oběd) 8+ 22=30 560 Kč
Celodenní docházka (ranní svačinka, oběd, odpolední svačina) 8+22+7=37 810 Kč