Naše mateřinka

Základní charakteristika mateřské školy Starší část budovy Mateřské školy Újezd u Brna byla postavena v roce 1986 pro účel předškolního vzdělávání. K ní byla z dotačního titulu v roce 2014 přistavěna nová třída s kapacitou 25 dětí.
Mateřská škola se nachází v klidném, tichém prostředí města, poblíž ZŠ. Nedaleko mateřské školy leží lokalita Stará hora, městem protéká řeka Litava, najdeme zde i dva parky se vzrostlými stromy, rybník a vodní plochu Šmoldus.
Starší budova mateřské školy je rozdělena spojovací chodbou na dvě části. V hlavní budově jsou umístěny čtyři prostorné třídy s vlastní šatnou, toaletami, umývárnou a kabinety (výtvarné, knihovnička). U každé ze tříd je přípravna jídla a toaleta pro zaměstnance. V hlavní budově se nachází i malá prádelna s automatickou pračkou, dále kabinet domovnic, šatna zaměstnanců, kabinet s PC a tiskárnou pro potřeby zaměstnanců, sloužící v nutném případě i jako izolace pro nemocné děti. Třídy jsou propojeny schodišti a spojovací chodbou. Přístavba tvoří prostornou prosvětlenou třídu, u níž je malá kuchyňka, šatna, sociální zařízení pro zaměstnance a umývárna s toaletami pro děti.
Ve druhé budově /hospodářské/ je umístěna školní kuchyně, kabinet pro vedoucí ŠJ, kuchařky, topiče, ředitelna, sklady potravin a kotelna.
Podávaná strava v mateřské škole je v souladu se zásadami zdravé výživy. V jídelníčku nechybí jogurtové nápoje, müsli tyčinky, tmavé a cereální pečivo, zelenina, čerstvé ovoce aj. Po celý den je zajištěn pitný režim.
Ve spojovací chodbě, která spojuje obě budovy, jsou pro rodiče umístěny na nástěnkách všechny důležité informace.
Mateřskou školu obklopuje rozsáhlá školní zahrada se vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy a travnatými plochami. Na školní zahradě jsou nainstalovány hrací prvky, které společně s dvěmi pískovišti, chodníky, terasami se skákacími panáky a dopravním hřištěm na parkovišti poskytují dětem prostor k nejrůznějším herním činnostem a pohybovým aktivitám.Vedle hlavní budovy jsou zabudované lavice se stoly k možnosti podávání svačiny venku v letním období.
Zaměření školy Mateřská škola Újezd u Brna se snaží vycházet z životní reality dítěte předškolního věku. Za prioritní považuje spolupráci s rodiči v oblasti rozvoje osobnosti dítěte s důrazem na jeho individuální potřeby. Děti mají možnost prohloubit jazykové znalosti o základy cizího jazyka – angličtiny.Ve II. pololetí školního roku jsou nabízeny Edukativně stimulační skupiny pro rodiče s dětmi a probíhá plavecký kurz v Blučině. Při mateřské škole je zajištěna 1-2x týdně logopedická péče a logopedický kroužek. Kapacita mateřské školy je 125 dětí. V mateřské škole Újezd u Brna byly děti zařazeny do věkově smíšených tříd. Z rozhodnutí zřizovatele školy, na žádost rodičů, konzultací s pedagogy místní Základní školy Újezd u Brna byla od školního roku 2008/2009 zřízena předškolní třída.