Projekty

Zapojení Mateřské školy Újezd u Brna do projektu EKOŠKOLA

Operační program Jana Amose Komenského

Projekt: Jak jde čas přeměny školní zahrady na přírodní

Tento projekt podpořila Nadace Veronika.

MALÝ RÁDCE KVALITNÍ EKOLOGICKÉ VÝCHOVY PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zapojení do projektu ŠABLONY II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011684