Platby

Číslo účtu pro platbu školného a stravného:
123-1365130267/0100