Platby

Číslo účtu pro platbu školného a stravného:
123-1365130267/0100

Částka za školné činí 500,-/měsíc.
Osvobození od úplaty jsou zákonní zástupci dětí, jejichž děti plní povinné předškolní vzdělávání. 

Transparentní účet – na tento účet mohou rodiče přispět libovolnou částku. Finance slouží k postupné opravě a revitalizaci zahrady mateřské školy.
123-2708750287/0100