Platby

Číslo účtu pro platbu školného a stravného:
27-5828670277/0100