Platby

Číslo účtu pro platbu školného a stravného:
123-1365130267/0100

Transparentní účet – na tento účet mohou rodiče přispět libovolnou částku. Finance slouží k postupné opravě a revitalizaci zahrady mateřské školy.
123-2708750287/0100