DODRŽOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

Vážená rodiče,
žádáme Vás o důsledné dodržování nošení respirátorů při vstupu do mateřské školy.
Děkujeme za spolupráci.